Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

 

ลง 27 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม

แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บ.คูณทวี

แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บ.ชุมราษฎร์

แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บ.ไชยยงค์

แจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง บ.พรหมโยธาการ

ลง 6 ก.ย.65 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ระยอง

ประกาศประกวดราคาจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้าง

ลง 30 ส.ค.-2 ก.ย.65 ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตม.จว.ระยอง

ประกาศประกวดราคาจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ59.บก.01

เอกสารประกวดราคาจ้าง e-bidding

รายการประกอบแบบอาคารที่ทำการ ตม.จว.ระยอง

แบบเสาธงสูง 12 ม.

แบบอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง สูง 3 ชั้น

ปร.4 ปร.5 ปร.6

ผังบริเวณ ตม ระยอง ที่ทำการ

อาคารโรงจอดรถยนต์แบบที่1

Untitled Document

Untitled Document